lunes, 7 de abril de 2014

FELIÇ ANIVERSARI!


Posats a commemorar centenaris ―el de l'inici de la Primera Guerra Mundial, el del final de la Guerra de Successió..., no ens hauria de passar per alt el de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, una institució que es constituí el dia 6 d'abril de 1914.
Al llarg del segle XIX Espanya havia patit la sagnia que havien representat les Guerres Carlines i la progressiva pèrdua de imperi colonial espanyol; tanmateix, al final del segle es visqué a Catalunya una certa puixança econòmica, una riquesa que s'alià amb la Renaixença i el Modernisme, uns moviments que van ajudar a formar una consciència catalana que tenia fe en les pròpies forces, alhora que començava a mirar Europa com a referent. A poc a poc, el sentiment catalanista fomentat des dels ateneus, els centres excursionistes, les escoles i les edicions de llibres i revistes en català impregnà la societat, un fet que s'aprofità políticament per a demanar a l'Estat la cessió de més competències. Amb aquest esperit, les Bases de Manresa aprovades l'any 1882 ja proposaven la unitat administrativa de les quatre províncies catalanes i, abans que acabés el segle XIX, ja es demanava a la reina Maria Cristina la constitució d'una sola diputació a Catalunya, dotada amb un concert econòmic.
El segle XX començà amb el protagonisme polític de la Lliga Regionalista i de Solidaritat Catalana, dues formacions catalanistes que portaren Enric Prat de la Riba a presidir la Diputació de Barcelona. A partir del mes de maig de 1911 es rellançà la idea d'una sola diputació, cosa que fructificà en la redacció d'un projecte que fou presentat al lliberal José Canalejas, president del govern d'Espanya, qui va permetre que la proposta arribés a les Corts, on es trobà amb l'oposició dels grups conservadors i anticatalans. A aquesta oposició li seguiren diverses vicissituds polítiques que acabaren amb la dissolució de les Corts, un buit de poder durant el qual a Catalunya s'organitzaren actes reivindicatius que ajudaren a que el dia 18 de desembre de 1913 s'aprovés el reial decret que permetia la mancomunació de províncies, una llei que només s'aprofità a Catalunya.
El 26 de març de 1914 veia la llum l'estatut de la Mancomunitat de Catalunya, una institució que quedava formalment constituïda el 6 d'abril de 2014. Per molt que l'Estat procurés limitar l'acció política de la Mancomunitat "Para fines exclusivamente administrativos que sean de la competencia de las provincias", la realitat fou que la institució representava les il·lusions catalanes per encarar el futur, a desgrat de la incompetència manifesta d'un Estat tan centralista com inoperant.
Malgrat les limitacions imposades des de Madrid, la Mancomunitat aviat destacà per la seva voluntat de modernitzar la societat i, per sobre de tot, per intentar millorar les condicions de vida dels catalans amb un segui d'accions de caire polític, econòmic, social i cultural . En el capítol d'infraestructures es fomentà la creació de camins i carreteres que comuniquessin els nuclis aïllats amb les vies principals, al mateix temps que s'aconseguia que el telèfon arribés a tots els municipis. Alhora, es creà l’Escola de Treball, per a formar tècnics competents en la indústria, i amb la fundació de l’Escola d’Administració Local es formaven funcionaris catalans que no tenien els vicis dels castellans. Així mateix, amb l’Escola d’Alts Estudis Comercials s'intentava obrir les portes d'Europa a través del comerç; amb l’Escola d’Infermeria es formaven bones professionals per a la salut, de la mateixa forma que l'Escola de Mestres formava bons pedagogs; amb l’Escola del gènere de Punt es cercaven noves tecnologies per a la fabricació tèxtil... Molta feina en poc temps!
Mai Catalunya havia vist el dinamisme que es projectava des del govern de la Mancomunitat. En els apartats del coneixement i de la ciència es crearen el Servei Geogràfic i el Servei Geològic, institucions que realitzaren labors de mèrit, entre altres l'edició d'un mapa de Catalunya a escala 1:100.000. I també adquirí protagonisme el Servei Meteorològic de Catalunya, creat l'any 1921. Mitjançant l'Institut d'Estudis Catalans es continuà la labor de personatges com en Pompeu Fabra, per tal d'aconseguir dotar el català d'una ortografia normalitzada i projectar l'idioma a nivell científic i internacional. En aquest apartat, la Unió Acadèmica Internacional avalà la feina de l'IEC, quan fou admès com a membre de ple dret a l'organització.
L'Assistència Social també fou un camp abonat per la Mancomunitat, amb la destacada creació d'un programa sanitari que popularitzava l'assistència sanitària, fomentava la construcció de la Casa de la Maternitat a Barcelona o la Casa de la Misericòrdia a Girona, i tot això sense descuidar l'acció a nivell més local, on s'implantaven rentadors públics i s'escampaven xarxes d'aigua i de clavegueram.
La Mancomunitat de Catalunya tingué una vida prolífica, però curta. Després del cop d'estat de setembre de 1923, el dictador Primo de Rivera anorreà la institució amb l'excusa de: "Acabar con el exclusivismo malsano de que se vive en Cataluña". Amb tot, vist amb una certa perspectiva històrica cal reconèixer que la creació de la Mancomunitat de Catalunya constituí un reeixit intent per dotar el país amb estructures d'estat, en un temps que serví per consolidar la cultura, les tradicions i l'idioma, i que posaria les bases per a la futura Generalitat de la República, l'actual autonomia i qui sap si pel retorn a una Catalunya independent.


No hay comentarios: