miércoles, 30 de noviembre de 2011

PERSONATGES (2)


El ritme accelerat de la nostra existència fa que, tot sovint, només recordem els personatges mediàtics de màxima actualitat, sense tenir en compte que n’hi ha altres, sovint més propers i no tan llunyans en el temps, que han realitzat actuacions de gran mèrit. Si més no, vagi el record d’avui a aquells homes i dones que en successives etapes i al llarg de molts anys han fet tantes i tantes coses perquè tinguem la Capella tal com la podem gaudir actualment.

No hay comentarios: