miércoles, 1 de septiembre de 2010

OBRES (2)


En les façanes en les quals es deixa a la vista les pedres sempre hi ha lloc a les sorpreses, com a la cantonada de ca Serafí.
Amb total claredat s’hi poden distingir unes quantes pedres esculpides amb el clàssic abeurador d’espina de peix, uns rebaixos que els picapedrers practicaven a les pedres per facilitar la unió de les unes amb les altres, amb una abeurada de ciment o altres materials entre mig.

1 comentario:

Olga Xirinacs dijo...

Pedra. Quan caminem sobre pedra viva, ¿ens adonem que trepitgem la crosta d'un planeta? Pensada així, la pedra pren una altra dimensió.