lunes, 5 de julio de 2010


NACIONALISME DE PILOTA
El campionat Mundial de Seleccions Nacionals de Futbol que es disputa a Sudàfrica ens mostra, una vegada més, la conduïda eufòria nacionalista que es genera al voltant dels equips de futbol representants de les diverses federacions, als quals s’associa directament a les nacions.
Només en el cas de França es deixa ben clara la procedència dels jugadors i la seva representativitat com a membres de la Federació Francesa de Futbol, però malgrat això, hi ha hagut una autèntica commoció nacional per la prematura eliminació dels francesos i per la seva conducta, fins al punt que hi ha intervingut directament el president de l’estat.
Pel que sembla, tot s’hi val al moment de transmetre a la ciutadania unes idees nacionalistes més o menys esbiaixades, malgrat que la major part de vegades siguin excloents, com en el cas d’Espanya, quan l’Estat i la majoria de federacions eviten que les seleccions catalanes facin un camí normal en els diversos esports.

Per a Nina & family
Nationalism ball

The World Cup international football to be played in South Africa shows, once again led the nationalist euphoria that is generated around the football teams representing the various federations, which is associated directly to the nations.

Only in the case of France it makes clear the origin of the players and their representation as members of the French Football Federation, but despite this, there has been a real shock to the national premature elimination of the French and their behavior to the point that the president has intervened directly in the state.

Apparently, anything goes at the moment to transmit citizenship to a nationalist ideas more or less biased, although most are sometimes exclusionary, as in the case of Spain, when the state and most Catalan federations prevent the selections made in a normal way the various sports.

No hay comentarios: