martes, 8 de diciembre de 2009

TERRISSA


En deixar enrere la prehistòria, els primers atuells de la civilització que ens és més propera ens van arribar amb el ibers, tal com es mostra en les diferents exposicions referents a aquesta avançada cultura. Del romans també en tenim mostres, amb recipients interiorment vidriats, uns recobriments que aconseguien amb el plom que extreien de les mines de Bellmunt. Amb tot, el major esplendor en l’elaboració de ceràmica ens arribà amb els àrabs, els quals realitzaren aportacions a aquest art que encara avui són ben presents a la terrissa elaborada a les Terres de l’Ebre.